Komentované prohlídky muzea

Komentované prohlídky muzea se zaměřením na věkové kategorie a zájmy návštěvníků:

Výprava za stříbrným nočníkem

Muzeum historických nočníků a toalet pro děti z 1. stupně základních škol připravilo neobvyklou výpravu časem za historií nočníků a toalet. Účastníci se díky unikátním exponátům z celého světa seznámí s různými zvyklostmi, které se k této oblasti hygieny váží.

Pomocí pracovních listů a hravých aktivit propátrají, jak splachovací toalety ovlivňují spotřebu vody, jak si lidé poradili bez toaletního papíru, jak vypadal hradní prevét nebo proč se bez nočníku neobešel ani Napoleon nebo prezident Lincoln.

Cílová skupina: 1. až 5. třída ZŠ a ŠD

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Pracovní listy připravila známá spisovatelka a muzejní edukátorka Klára Smolíková, která působila jako vedoucí vzdělávání Národního muzea.

Cena: 100,- za žáka, 1 pedagogický doprovod zdarma, komentář cca 1 hod. zdarma

                       

Historie a vývoj toalet od starověku do současnosti

 1. průřez historií od vyspělých starověkých civilizací Egypta, Číny a Indie, přes nečistý středověk, až k vzniku water closetů v Anglii a současným technickým vymoženostem z Japonska a vesmírného programu
 2. příklady materiálů, ze kterých se vyráběly nočníky, typů toalet a umělecko řemeslného zpracování
 3. zjistíte, jak vznikla věta „Dále od hradu, dále, aby nevzniklo neštěstí nenadálé“, co je to prevét, bourdaloue a další

Mimořádné exponáty sbírky a kuriozity

 1. výběr nejzajímavějších exponátů – nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte, z Lincolnovy ložnice Bílého domu, středověká vykopávka z Nizozemí, nočník po čínském císaři, nočník vyrobený pro flotilu lodí White Star Line a Titanic, skleněná souprava získaná po 60 letech z USA zpět do ČR, nočník vyrobený z helmy wehrmachtu, nočník hraběnky Mathildy Nostitz, japonské záchody washiki, svatební francouzské nočníky, mycí soupravy, dámské oválné nočníky bourdaloue, urinační nádoby pro dámy i pány, caganeři - figurky ze španělských betlémů a nočníky s hracím strojkem na klíček
 2. zjistíte, co jsou koprolity, podle čeho dostala mumie nalezená v ledu, stará 3300 let př.n.l. jméno Ötzi, jakou roli sehrály latríny v nasazení vojska protivníka a mnoho dalších zajímavostí

Ekologie a úspora vody

 1. představení různých typů toalet, jejich vývoj, od starověkých vyspělých kultur s lázněmi a toaletami umístěnými nad proudící vodou, přes první splachovací toaletu vyrobenou pro anglickou královnu Alžbětu I. a další vylepšování systému k dnešnímu typu s pachovou vodní uzávěrou
 2. zamyslíme se nad plýtváním drahou pitnou vodou při splachování toalet, jak s vodou šetřit díky moderním typům zařízení
 3. jak se voda čistí od biologických a chemických látek a jaké důsledky má chemické znečistění na celkový ekosystém

Tabuizace tématu lidského exkrementu a regulativy pro nakládání s ním

 1. první snaha o úpravu lidského chování (V. Mojžíšova kniha)
 2. zakonodárství ve starověkém Římě a následně až do 19. století
 3. nebezpečí nákaz z obsahu bakterií způsobující devastující epidemie, pitná voda
 4. vliv víry na tabulaci tématu v různých náboženstvích (křesťanství, Islám, buddhismus)
 5. současný právní stav při definování exkrementu

Nová problematika chemických látek, které se stávají součástí lidského exkrementu

 1. nové látky jako jsou antibiotika, antikoncepce, drogy a potravinové doplňky
 2. jejich cesta zpět do pitné vody
 3. absence norem a předpisů pro diagnostiku a regulaci 
 4. katastrofické vize totožné na severní (civilizované) polokouli a jižní polokouli (ebola)

Partnerské weby

Svatební holubi  Reality Prague  Kudy z nudy  KC "12"